sonna
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Dokumenty - ÚP, VZN, TKO, iné

Zápisnice z obecného zastupiteľstva - rok 2018

(616.95 kb)

Zápisnice z obecného zastupiteľstva - rok 2017

(555.84 kb)
(586.73 kb)
(524.86 kb)
(547.24 kb)
(540.77 kb)
(559.2 kb)
(593.19 kb)
(564.52 kb)

Zápisnice z obecného zastupiteľstva - rok 2013, 2014, 2015, 2016

(205.81 kb)
(185.15 kb)
(572.66 kb)
(570.96 kb)
(655.75 kb)
(591.62 kb)
(457.4 kb)
(436.98 kb)
(329.08 kb)
(96.77 kb)
(67.61 kb)
(66.69 kb)
(79.33 kb)
(85.25 kb)
(93.15 kb)
(85 kb)
(1081.04 kb)
(533.61 kb)
(543.12 kb)
(566.83 kb)
(475.71 kb)
(558.64 kb)
(532.25 kb)
(522.5 kb)
(1047.34 kb)
(464.16 kb)
(527.42 kb)
(1223.5 kb)
(448.1 kb)
(521 kb)
(2046.51 kb)
(451.8 kb)

Hlavný kontrolór obce

(176.67 kb)

Všeobecné záväzné nariadenia obce

(568.87 kb)
(427.36 kb)
(212.11 kb)
PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHREBISKA
Dodatok č. 3 - poplatky
(369.53 kb)
(279.45 kb)
(202.93 kb)
(133.51 kb)
POPLATKY OBCE
VZN č. 4/2012
(548.83 kb)
POPLATKY v ZŠ a MŠ
VZN č. 1/2013
(322.69 kb)
(404.74 kb)
(647.28 kb)
(104.88 kb)

Obecné zastupiteľstvo - prerokované materiály

Územný plán obce Jovsa

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE 01
Širšie vzťahy
(7580.13 kb)
ÚZEMNÝ PLÁN OBCE 02
Záujmové územie
(2652.77 kb)
ÚZEMNÝ PLÁN OBCE 03
Urbanist. návrh a doprava
(3045.53 kb)
ÚZEMNÝ PLÁN OBCE 04
Vodné hospodárstvo
(1323.28 kb)
ÚZEMNÝ PLÁN OBCE 05
Energetika a spoje
(1248.22 kb)
(1661.41 kb)
ÚZEMNÝ PLÁN OBCE 07
Ochrana prírody
(2030.6 kb)
(1370.32 kb)

Rôzne informačné dokumenty

(387.16 kb)
(369.51 kb)
Rady SPP 1
Neoprávnený odber
(84.88 kb)
Rady SPP 2
Starostlivosť o zariadenie a poruchová linka
(258.13 kb)
(29.17 kb)
(114.09 kb)
(122.63 kb)
Návrh Program rozvoja bývania obce Jovsa
na obdobie rokov 2015-2025
(666.1 kb)

Stavebná agenda

(384.1 kb)